top of page

BETALING & LEVERING - ALGEMENE VOORWAARDEN

By CRIS is een bedrijf waar unieke, handgemaakte producten worden aangeboden. Een plek waar je makkelijk online kan kopen via één winkelmandje. Waar je net die authentieke en verfrissende producten vindt, die je niet zo snel ergens anders zal vinden 
 

1. Toepasselijkheid en aanvaarding

a. Toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienst en aanbod van By CRIS op www.bycris.nl.

b. By CRIS is gevestigd aan de Gorterplaats 20b te Nijmegen met BTW nummer NL001669906B02 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09177736. 

c. Wijzigingen. By CRIS heeft het recht deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. De voorwaarden zijn altijd in te zien via de link op By CRIS.

 

2. Algemene voorwaarden

d. Uitsluiting. By CRIS heeft het recht om gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de website in het geval van misbruik en onrespectvol handelen, of als er in strijd wordt gehandeld met de wet, openbare orde en onderhavige algemene voorwaarden. Uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van By CRIS om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding op desbetreffende gebruiker te verhalen.  

 

 

3. Aanbod

  1. e. Producten. Producten die bij By CRIS worden aangeboden zijn door ons zelf ontworpen en gemaakt in Nederland. De producten zijn uniek, authentiek, origineel en zijn kleinschalig geproduceerd. Er worden bij By CRIS geen diensten aangeboden. En ook niet voor andere merken.

  2. f. Productinformatie. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, om een goede beoordeling mogelijk te maken. De afbeeldingen waar By CRIS gebruik van maakt, zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de producten. Indien een product een beperkte geldigheidsduur heeft, bijvoorbeeld een actie, of onder extra (retour- en verzend)voorwaarden geschiedt, wordt dit vermeld.

  3. g. Prijzen. De prijzen genoemd op de website zijn inclusief BTW. De verzendkosten worden bij elk product vermeld. 

  4. h. Taggen van een product. Als gebruiker heb je de mogelijkheid tags toe te voegen aan een product. Het is verboden om woorden te gebruiken die lasterlijk, smadelijk, bedreigend, kwetsend, obsceen en schadelijk zijn. Dergelijke content wordt direct van de site verwijderd.

  5. i. Delen van de site. Het is gebruikers verboden om de website van By CRIS of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder uitdrukkelijke toestemming van By CRIS.

  6. j. Verantwoording intellectueel eigendom. By CRIS respecteert het intellectuele eigendom haar producten. Mocht je menen recht te bezitten op één van de getoonde producten of gebruikte content neem dan contact op met By CRIS via het contactformulier.  

5. Bestelling en levering

k. Betaling. Betaling van een product kan uitsluitend plaatsvinden aan By CRIS, via Paypal, Mastercard/Visa of iDeal.

l. Koopovereenkomst. De koopovereenkomst komt tot stand nadat By CRIS je betaling heeft ontvangen en ter bevestiging een mail met de details van je bestelling naar het door jou opgegeven e-mailadres heeft gestuurd.

m. Verzending. Op By Cris kun je meerdere producten via het winkelmandje bestellen en kopen. De verzendkosten zouden eventueel daardoor hoger gaan worden. Hiervoor krijg je een melding. Producten worden binnen 3 weken door ons verzonden, tenzij anders aangegeven op de productpagina. Heel soms zijn sommige producten van zodanige omvang dat verzending op afspraak gebeurt. Dit staat duidelijk vermeld bij het product. In dat geval kun je contact opnemen met By CRIS om de verzending en bijkomende kosten te bespreken. Ga je daarmee akkoord, dan ontvang je voor verzending een aparte factuur van ons.

n. Problemen met verzending. Als een product langer dan de afgesproken termijn op zich laat wachten kun je contact opnemen met ons. Hiervoor maak je gebruik van het e-mailadres in de bevestigingsemail of direct via info@chrisdegeus.com. Er kunnen in het verkeer altijd onverhoopte vertraging ontstaan, waar By CRIS niet verantwoordelijk voor is.

o. Annulering van een bestelling. Annuleren van een bestelling is mogelijk totdat By CRIS het product heeft verzonden. Wil je een bestelling annuleren, neem dan contact op met ons via het contactformulier. Is annuleren nog mogelijk dan betaalt By CRIS het totale bedrag van de bestelling (prijs van het product inclusief de verzendkosten) terug.

6. Herroepingsrecht

p. Herroepingsrecht. Als koper heb je het recht een product binnen 10 dagen na ontvangst te retourneren (“herroepingsrecht”) op voorwaarde dat het product zich in dezelfde staat bevindt als waarin de koper het ontving en de koper By CRIS binnen de gestelde termijn van 10 dagen op de hoogte heeft gesteld. Je kunt een retour aanvragen via de retourlink in de bevestigings-email. Je ontvangt dan informatie, waarna je het kunt terugzenden naar het adres van het atelier te Nijmegen. Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat By CRIS niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retourgestuurde artikelen. Vraag daarom altijd om een 3S (tracking)nummer bij het postagentschap (daarmee is het verzendtraject van het pakket te volgen). Na ontvangst van de retourinformatie heb je 3 dagen om een product terug te sturen naar By CRIS, daarna vervalt de retouraanvraag. Waarna je een product ontvangen hebt, heb je dus maximaal 3 dagen om het te melden. En moet het product binnen 10 dagen terug ontvangen zijn.

q. Kosten in geval van herroeping. Alleen de kosten voor het retourzenden komen voor rekening van de koper. Binnen 20 dagen nadat het retourproduct door By CRIS is ontvangen, zorgen we ervoor dat het aankoopbedrag weer op je rekening staat. Indien de bestelling uit één product bestond, ontvang je de initiële verzendkosten ook terug. r. Uitsluiting van herroepingrecht. Sommige producten zijn uitgesloten van retour, bijvoorbeeld producten die speciaal zijn, of afgeprijsd zijn. Lees daarom altijd de extra informatie per product. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.

7. Informatie en gebruik gegevens

s. Gebruik gegevens koper. Koper stemt ermee in dat zijn NAW-gegevens door By CRIS in ontvangst worden genomen, in het kader van een bestelling. By CRIS zal uitsluitend gebruik maken van deze NAW-gegevens voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de bestelling. Gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt. In het privacybeleid wordt beschreven hoe By CRIS met je persoonsgegevens omgaat.

t. Nieuwsbrief. Op het moment dat je een bestelling plaatst kun je er (later) voor kiezen om nieuws van By CRIS op het opgegeven e-mailadres te ontvangen. Indien je hier geen prijs meer op stelt, kun je je makkelijk afmelden door een afmeldknop in de mailings zelf.

u. Tippen van een product of shop. Het is mogelijk melding te maken van een product of shop aan By CRIS. Dit kunnen positieve, maar ook negatieve meldingen zijn, bijvoorbeeld als je verdachte, verboden of inbreukmakende producten of content (afbeeldingen, teksten) ziet. Je kunt dan gebruik maken van By CRIS contactformulier. We zullen naar aanleiding van de meldingen waar nodig actie ondernemen.

8. Vragen of klachten

v. Vragen en klachten over producten. Indien je vragen over een product hebt, kun je contact opnemen. Heb je een klacht over een al ontvangen product of over de afhandeling van de bestelling dien je contact ons op te nemen. Heb je het gevoel dat de uitkomst niet naar voldoening is, neem dan ook contact met ons op.

w. Vragen en klachten over de dienstverlening van By CRIS. Voor vragen en klachten over de dienstverlening kun je bij ons terecht via het contactformulier. We helpen je graag verder en zullen ernaar streven binnen 3 dagen een reactie te geven.

 

 

9. Aansprakelijkheid

 

x. Gebruik van de site. By CRIS is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de website van By CRIS. We zijn niet aansprakelijk voor (en de gevolgen van) gedragingen van gebruikers (bezoekers, kopers en verkopers), het aanbod, juistheid van gegevens en uitspraken gedaan door gebruikers via het interne berichtensysteem.

y. Productaansprakelijkheid. By CRIS besteedt de grootst mogelijke zorg aan haar producten. We kunnen echter niet garanderen dat de producten van ons voldoen aan de verwachtingen van gebruiker. By CRIS kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor schadelijke gebeurtenissen die voortvloeien uit gebruik van de producten. Voor dergelijke aanspraken dien je contact op te nemen ons van de desbetreffende producten, om ervan op de hoogte gesteld te worden, via het contactformulier.

z. Beperktheid. De aansprakelijkheid van By CRIS voor haar verplichtingen op grond van de gesloten overeenkomst met de koper is voorts beperkt tot het bedrag dat de koper heeft betaald voor het product waaruit het schadebrengende feit is voortgevloeid.

 

 

10. Overige voorwaarden en bepalingen

a. Garanties. By CRIS biedt geen garanties met betrekking tot het functioneren van de site van By CRIS. Voorts is By CRIS te allen tijde gerechtigd de website te veranderen.

b. Nietigheid. Indien By CRIS een bepaling uit deze voorwaarden niet toepast, impliceert dit niet dat By CRIS afstand doet van het recht dat op een later moment alsnog te doen. Indien een onderdeel van deze By CRIS gebruiksvoorwaarden door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit het overige gedeelte van de gebruiksvoorwaarden onverlet. 

c.Toepasselijk recht. Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.

bottom of page